Kwestionariusz do Oceny Bólu McGill (McGill Pain Quastionaire, MPQ) i skrócona wersja Kwestionariusza do Oceny Bólu McGill

Article Polish OPEN
(2013)
Share - Bookmark