Postępowanie mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy

Part of book or chapter of book Polish OPEN
Baran, Krzysztof; Książek, Daniel;
(2015)
  • Publisher: Dom Wydawniczy Elipsa
  • Subject: postępowanie mediacyjne | sprawy z zakresu prawa pracy | mediatory proceedings | labour court
Share - Bookmark