publication . Part of book or chapter of book . 2013

Proza w pracy socjalnej i terapeutycznej

Tytko, Marek Mariusz;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
  • Country: Poland
Abstract
Hasło w "Słowniku metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej" ukazuje zastosowanie prozy w pracy socjalnej i terapeutycznej. The entry in "The dictionary of methods, techniques and forms in the social, caring and therapeutic work" shows using prose in the social work and therapy.
Subjects
free text keywords: proza, literatura, wychowanie przez literaturę, wychowanie przez prozę, praca socjalna, terapia, metody pracy socjalnej, metody terapeutyczne, arteterapia, biblioterapia, prose, literature, education through literature, education through prose, social work, therapy, methods of social work, methods of therapy, art therapy, bibliotherapy
Related Organizations
Download from
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue