Kto zje żabę Haberschracka? : symbolika żaby w Poliptyku Augustiańskim Mikołaja Haberschracka, XV w

Article Polish OPEN
Tytko, Marek Mariusz;
(1998)
  • Subject: historia sztuki | kulturoznawstwo | nauki o sztuce | nauki o zdrowiu | pedagogika | sztuki piękne | Haberschrack Mikołaj (XV wiek) | malarz | malarstwo | historia sztuki polskiej | sztuka średniowieczna | malarstwo średniowieczne | Kraków | poliptyk Augustiański | Augustianie | symbolika żaby | żaba | edukacja artystyczna | edukacja z historii sztuki | analiza stylistyczna | Muzeum Narodowe w Krakowie | history of art | cultural studies | art sciences | theological sciences | pedagogy | fine arts | Haberschrack Nicholas (15th century) | painter | painting | Polish art history | medieval art | medieval paintings | Cracow (Krakow) | Augustinian polyptych | Augustinians | symbolism of the frog | frog | art education | art history education | stylistic analysis | National Museum in Krakow

Tekst dotyczy symboliki żaby w Poliptyku Augustiańskim namalowanym przez Mikołaja Haberschracka z Nowej Wsi koło Krakowa w XV w. Obraz powstał w 1468 r. Ufundowany był przez przeora klasztoru i konwent zakonu augustianów w Krakowie. Augustianie krakowscy byli twórcami p... View more
Share - Bookmark