Posttraumatski stresni poremećaj

Master thesis Croatian OPEN
Glavaš, Vlatko;
(2017)
  • Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Catholic Faculty of Theology. Department of Practical Teology. Chair of Pastoral theology.
  • Subject: posttraumatski stresni poremećaj | liječenje | pastoralna pomoć | posttraumatic stress disorder | treatment | pastoral assistance | HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Teologija. Pastoralna teologija. | HUMANISTIC SCIENCES. Theology. Pastoral Theology.

Ritam života današnjeg čovjeka ubrzan je i mnogi ne obraćaju pažnju na vlastito psihološko stanje. Posljedica toga je nakupljanje traumatskih ili stresnih događaja u ljudima. Stres ili trauma tumači se kao događaj izvan uobičajenog ljudskog iskustva. Jedan oblik bolesti... View more
Share - Bookmark