Toro-lalana mikasika ireo fomba fiasa ara-pahasalamana eo amin'ny lalam-pihariana kafe, manodidina ny fiotazana sy ny fikarakarana ny vokatra

Book Malagasy OPEN
CTHT - MDG; CIRAD-PERSYST-UMR Qualisud - FRA;
(2010)
  • Publisher: CTHT
  • Subject: F01 - Culture des plantes | J11 - Manutention transport stockage et conservation des produits d'origine végétale | Q02 - Traitement et conservation des produits alimentaires | Q03 - Contamination et toxicologie alimentaires
Share - Bookmark

  • Download from
    Agritrop via Agritrop (Book, 2010)
  • Cite this publication