Jednostavni i parcijalno-linearni regresijski modeli primijenjeni na različitim svojstvima vodenih biljnih ekstrakata

Master thesis Croatian OPEN
Jakelić, Marija;
(2016)
  • Publisher: University of Zagreb. Faculty of Food Technology and Biotechnology. Department of Process Engineering. Laboratory for Measurement, Regulation and Automatisation.
  • Subject: samoniklo ljekovito bilje | biljni čajevi | antioksidacija | polifenoli | NIR spektroskopija | wild medical plants | herbal teas | antioxidant | polyphenols | NIR spectroscopy | BIOTEHNIČKE ZNANOSTI. Nutricionizam. | BIOTECHNICAL SCIENCES. Nutrition.

Iako se biljni čajevi, odnosno vodeni ekstrakti samoniklog bilja koriste u ljudskoj prehrani još od davnina, njihova svojstva još uvijek nisu dovoljno istražena. Posljednjih godina sve se više istraživanja na području nutricionizma bavi proučavanjem antioksidansa, a upr... View more
Share - Bookmark