publication . Bachelor thesis . 2017

Preživljavanje prirodne mikrobiote izolirane iz proizvoda akvakulture u simuliranim uvjetima gastrointestinalog trakta

Matešić, Nikolina;
Open Access Croatian
  • Published: 19 Sep 2017
  • Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Prehrambeno-biotehnološki fakultet. Zavod za biokemijsko inženjerstvo. Laboratorij za mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica.
  • Country: Croatia
Abstract
Mnogi bakterijski sojevi iz roda Lactobacillus i Bifidobacterium su okarakterizirani kao probiotici jer iskazuju pozitivne učinke na zdravlje domaćina. Preţivljavanje nepovoljnih uvjeta gastrointestinalnog trakta (GIT) je jedan od ključnih kriterija prilikom odabira probiotičkih sojeva budući da je GIT ciljno mjesto njihovog djelovanja. U ovome radu ispitano je preţivljavanje autohtonih izolata BMK iz riba i školjaka Jadranskog mora-Lactobacillus plantarum O1, Lactobacillus helveticus O9, Leuconostoc mesenteroides L4A, Lactobacillus plantarum D1 i Lactobacillus plantarum K4 u simuliranim uvjetima GIT-a. Svi bakterijski sojevi pokazuju visoku otpornost prema djel...
Subjects
free text keywords: bakterije mliječne kiseline, probiotici, gastrointestinalni trakt, lactic acid bacteria, probiotics, gastrointestinal tract, BIOTEHNIČKE ZNANOSTI. Prehrambena tehnologija., BIOTECHNICAL SCIENCES. Food Technology.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue