Analiza reklamnih poruka za prehrambene proizvode namijenjene djeci

Bachelor thesis Croatian OPEN
Ivančić, Ana Lana;
(2015)
  • Publisher: University of Zagreb. Faculty of Food Technology and Biotechnology. Department of Food Quality Control. Laboratory for Nutrition Science.
  • Subject: BIOTEHNIČKE ZNANOSTI. Nutricionizam. Znanost o prehrani. | BIOTECHNICAL SCIENCES. Nutrition. Nutritional Science. | brza hrana | djeca | reklame | nutritivna gustoća | energetska gustoća | fast food | children | advertising | nutrientdensity | energy density

Cilj ovoga rada bio je utvrditi broj i kvalitetu reklama za prehrambene proizvode namijenjene djeci koje se pojavljuju u različitim medijima: 1) televiziji (nacionalnoj i komercijalnoj), 2) tiskovinama (dnevnim tiskovinama, specijaliziranim časopisima za majke i časopis... View more
Share - Bookmark