publication . Bachelor thesis . 2017

Utjecaj visokog hidrostatskog tlaka na kemijski sastav vina

Gelo, Klara;
Open Access Croatian
  • Published: 01 Jul 2017
  • Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Prehrambeno-biotehnološki fakultet. Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo. Laboratorij za tehnologiju i analitiku vina.
  • Country: Croatia
Abstract
U ovom radu ispitivan je utjecaj obrade visokim hidrostatskim tlakom na kemijski sastav crnog i bijelog vina. Određivani parametri su količina ukupnih polifenola, antocijana, tanina, boje, sumpora te kisika. Uzorci bijelog i crnog vina tretirani su visokim hidrostatskim tlakom od 200, 400 i 600 MPa u trajanju od 5, 15 i 25 minuta. Ispitivanjem utjecaja visokog hidrostatskog tlaka na kemijski sastav crnog i bijelog vina utvrđeno je da nema značajnije promjene u navedenim svojstvima. Na temelju rezultata, može se zaključiti da je visoki hidrostatski tlak dobra metoda za tretiranje vina. The aim of this thesis was to examine the effect of treatment with high hydros...
Subjects
free text keywords: visoki hidrostatski tlak, crno vino, bijelo vino, polifenoli, antocijani, tanini, boja, high hydrostatic pressure, red wine, white wine, polyphenols, anthocyanins, tannins, color, BIOTEHNIČKE ZNANOSTI. Prehrambena tehnologija., BIOTECHNICAL SCIENCES. Food Technology.
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue