ODABIR I TRENING SENZORSKOG PANELA ZA PROCJENU TRPKOĆE VINA

Master thesis Croatian OPEN
Horvat, Sandra;
(2016)
  • Publisher: University of Zagreb. Faculty of Food Technology and Biotechnology. Department of Food Engineering. Laboratory for Technology and Analysis of Wine.
  • Subject: vino | intenzitet trpkoće | trening panela | kvantitativna deskriptivna analiza (QDA) | tanini | wine | astringency intensity | panel training | quantitative descriptive analysis (QDA) | tannins | BIOTEHNIČKE ZNANOSTI. Prehrambena tehnologija. | BIOTECHNICAL SCIENCES. Food Technology.

Trpkoća je taktilni osjet vina koji definiramo kao osjet suhoće u ustima te neugodan i grub osjet skupljanja i stezanja tkiva u usnoj šupljini. Kondenzirani tanini (proantocijanidini) su polifenolni spojevi odgovorni za senzorsko svojstvo trpkoće. U ovom radu proveden j... View more
Share - Bookmark