publication . Master thesis . 2016

HPLC određivanje sfingozina i sfinganina u serumu kao potencijalnih biomarkera metaboličkog sindroma

Križanac, Andrea;
Open Access Croatian
  • Published: 17 Nov 2016
  • Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Prehrambeno-biotehnološki fakultet. Zavod za biokemijsko inženjerstvo. Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada.
  • Country: Croatia
Abstract
U ovom radu provedeno je određivanje koncentracije C18 sfingozina i C18-DL-erythrosfinganina ekstrahiranih iz uzoraka seruma zdravih ispitanika i ispitanika s dijagnosticiranim metaboličkim sindromom. Cilj rada je bio utvrditi mogu li navedene sfingoidne baze poslužiti kao specifični biomarkeri metaboličkog sindroma. Provedena je ekstrakcija ukupnih sfingolipida nakon čega su sfingoidne baze, C18 sfingozin i C18-DL-erythro-sfinganin, oslobođene iz kompleksnih sfingolipida metodom kisele hidrolize. Ekstrahirane sfingoidne baze analizirane su metodom tekućinske kromatagrafije visoke djelotvornosti (HPLC), a dobiveni rezultati su obrađeni statistički. HPLC analiza ...
Subjects
free text keywords: HPLC, metabolički sindrom, sfingolipidi, sfingozin, sfinganin, metabolic syndrome, sphingolipids, sphingosine, sphinganine, BIOTEHNIČKE ZNANOSTI. Biotehnologija., BIOTECHNICAL SCIENCES. Biotechnology.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue