HPLC određivanje sfingozina i sfinganina u serumu kao potencijalnih biomarkera metaboličkog sindroma

Master thesis Croatian OPEN
Križanac, Andrea;
(2016)
  • Publisher: University of Zagreb. Faculty of Food Technology and Biotechnology. Department of Biochemical Engineering. Laboratory for Biochemical Engineering, Industrial Microbiology and Malting and Brewing Technology.
  • Subject: HPLC | metabolički sindrom | sfingolipidi | sfingozin | sfinganin | metabolic syndrome | sphingolipids | sphingosine | sphinganine | BIOTEHNIČKE ZNANOSTI. Biotehnologija. | BIOTECHNICAL SCIENCES. Biotechnology.

U ovom radu provedeno je određivanje koncentracije C18 sfingozina i C18-DL-erythrosfinganina ekstrahiranih iz uzoraka seruma zdravih ispitanika i ispitanika s dijagnosticiranim metaboličkim sindromom. Cilj rada je bio utvrditi mogu li navedene sfingoidne baze poslužiti ... View more
Share - Bookmark