publication . Master thesis . 2017

Kültürel değerlere göre karanlık lider algısının çalışan iş performansı etkisi üzerine bir araştırma

Kızıldaş, Ezgi;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Country: Turkey
Abstract
Bu çalışmanın temel amacı, iş motivasyonu, bireysel kültürel değer boyutlarından olan kolektivizm, güç mesafesi ve algılanan karanlık lider davranışlarının iş performansı üzerindeki etkilerini oluşturan bir model çerçevesinde araştırılmasıdır. Ankara’da faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan 245 kişiden elde edilen veriler ile oluşturulan örneklem üzerinden bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde, çalışanların iş performansı üzerinde karanlık lider algısının etkisi olduğu istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. Kolektivizmin güç mesafesiyle, içsel ve...
Subjects
free text keywords: İş performansı, İçsel motivasyon, Dışsal motivasyon, Karanlık lider algısı, Kolektivizm, Güç mesafesi
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue