publication . Article . 2015

Türev piyasaları ve vergilendirilmesi

İşler, İsmail; Utku, Mehmet;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jul 2015
  • Publisher: Vergi Raporu
  • Country: Turkey
Abstract
Türev piyasaları kavramı, vadeli işlem sözleşmeleri (forward, futures), opsiyon sözleşmeleri, swap sözleşmeleri ve aracı kuruluş varantları işlemlerinin tamamını içermektedir. Bu tür işlemler vadeli işlemlerdir. Vadeli işlemlerin ortak özelliği, ilerideki bir tarihte teslimatı yapılmak üzere herhangi bir malın veya finansal aracın, bugünden alım satımının yapılmasıdır. Bu çalışmada türev araçların tanımları ve vergilendirilmeleri örneklerle açıklanacaktır. The term derivatives market involves futures, options, swaps and broker warrants. These type of transactions are futures. The common feature of futures is that purchase and sales transactions are made today fo...
Subjects
free text keywords: Türev Piyasalar, Opsiyon Sözleşmeleri, Futures, Swap, Aracı Kuruluş Varantları, Derivatives Market, Broker Warrants, Options
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue