Yeni heterosiklik disazo boyarmaddelerin sentezi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi

Doctoral thesis Turkish OPEN
Demirçalı, Aykut;
(2012)
  • Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Subject: Etil Benzoil Asetat | Pirazol | Pirazolon | Diazo kenetlenme reaksiyonu | Heterosiklik Disazo Boyarmaddeleri | Solvatokromizm | Ethyl Benzoyl Acetate | Pyrazole | Pyrazolone | Diazo-coupling Reaction | Heterocyclic Disazo Dyes | Solvatochromism

Bu çalışmada, ilk etapta anilin ve anilin türevleri 3-aminokrotononitril ile kenetlenmiş daha sonra hidrazin monohidrat ve fenil hidrazin ile halka kapama reaksiyonu sonucu 5-amino-4-arilazo-3-metil-1H-pirazol (2a-2e) ve 5-amino-4-arilazo-3-metil-1-fenil-pirazol (3a-3e)... View more
Share - Bookmark