publication . Conference object . Article . 2020

Kirurško zdravljenje melanoma

Marko Hočevar;
Open Access Slovenian
  • Published: 08 Dec 2020
  • Publisher: Onkološki inštitut
  • Country: Slovenia
Abstract
Kožni melanom je z vidika zdravljenja kirurška bolezen, saj kirurgija predstavlja zelo pomemben način zdravljenja pri vseh stadijih bolezni. Ločimo kirurško zdravljenje primarne lezije, regionalnih, in-transit in oddaljenih zasevkov. Pri primarni leziji ločimo diagnostično in široko (radikalno) ekscizijo. Varnostni rob je pri prvi do 5 mm, pri drugi pa med 1 do 2 cm, odvisno od debeline melanoma. Pri regionalnih zasevkih melanoma govorimo glede na njihovo velikost o klinično okultnih in klinično prepoznavnih zasevkih. Prve ugotovimo s pomočjo biopsije sentinel bezgavke in jih nato zdravimo tako kot klinično prepoznavne zasevke z radikalno limfadenektomijo region...
Subjects
free text keywords: kirurgija, melanom, zdravljenje, Neoplasms. Tumors. Oncology. Including cancer and carcinogens, RC254-282, udc:616-089
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue