publication . Article . 2019

The role of Hospital-based Cancer Registry of the Institute of Oncology Ljubljana

Lokar, Katarina; Zadnik, Vesna; Ferjančič, Maruška; Škulj, Polona; Strle, Darja; Žagar, Tina;
Open Access Slovenian
  • Published: 01 May 2019 Journal: Onkologija, volume 23, issue 1, pages 28-32 (issn: 1408-1741, eissn: 1581-3215, Copyright policy)
  • Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
  • Country: Slovenia
Abstract
Registri raka so ključni pri zbiranju in zagotavljanju podatkov o bremenu raka tako na populacijski kot na regionalni ravni. Bolnišnični registri raka se ukvarjajo z zbiranjem informacij o bolnikih z rakom, ki so obravnavani v določeni bolnišnici. Njihov glavni namen je prispevati h klinični oskrbi bolnikov z vidika učinkovitosti, kakovosti in bolnišničnega upravljanja. Bolnišnični register Onkološkega inštituta Ljubljana je bil osnovan ob ustanovitvi državnega populacijskega registra raka leta 1950 in prispeva v državni register tretjino vseh prijav. Podatki, zbrani v bolnišničnem registru, so dragoceni tudi za strokovno in raziskovalno delo Inštituta. Ena od n...
Subjects
free text keywords: populacijski register raka, bolnišnični register raka, breme raka, register raka, cancer registry, population-based cancer registry, hospital-based cancer registry, cancer burden, lcsh:Neoplasms. Tumors. Oncology. Including cancer and carcinogens, lcsh:RC254-282, udc:614.2
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue