Analiza učinkovitosti učenja strojnika na stroju za sečnjo

Article Slovenian OPEN
Pezdevšek Malovrh, Špela; Košir, Boštjan; Krč, Janez;
(2004)
  • Publisher: Gozdarski inštitut Slovenije
  • Journal: issn: 0351-3114
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: stroji za sečnjo | strojna sečnja | simulator | učenje | harvester | cut-to-lenght
    • udc: udc:630*945.33:363:651.73(497.12*02)(045)

Članek obravnava načine učenja bodočih strojnikov za delo s strojem za sečnjo.Na prvem takšnem primeru v Sloveniji je opisan in analiziran potek učenja s simulatorjem in merjeni so časi posameznih postopkov pri dveh kandidatih. Opisano je delovanje simulatorja za učenje... View more
Share - Bookmark