Direktorji in proces delegiranja v srednjih šolah Tuzlanskega kantona

Master thesis Bosnian OPEN
Jahić, Mersija;
(2013)
  • Publisher: M. Jahić
  • Subject: poverjanje | management | motivacija | vodenje | etika | delegiranje | proces delegiranja | srednje šole | ravnatelji | Tuzlanski kanton
    • udc: udc:65.012.4:658.3:373.5(497.15)(043.3)
Share - Bookmark