Marketing v srednjih šolah Tuzlanskega kantona

Master thesis Bosnian OPEN
Kurević, Jasminka;
(2013)
  • Publisher: J. Kurević
  • Subject: marketizacija | marketing v izobraževanju | storitvene organizacije | tržišče | interni mamrketing | segmentiranje | kakovost | zadovoljstvo uporabnikov
    • udc: udc:339.138:373.5*497.6)(043.3)
Share - Bookmark