Transformacijsko vodenje v osnovnih šolah ene občine Tuzlanskega kantona

Master thesis Bosnian OPEN
Isaković, Zikrija;
(2013)
  • Publisher: Z. Isaković
  • Subject: vodenje | tranzicija | globalizacija | transformacijsko vodenje | spremembe | management | nepridobitne organizacije
    • udc: udc:65.012.4:37(497.6)(043.3)
Share - Bookmark