SAMOOSKRBA GOSPODINJSKEGA ODJEMA S SONČNO ELEKTRARNO IN BATERIJSKIM SISTEMOM

Bachelor thesis Slovenian OPEN
VIDMAJER, DAVID;
(2016)
  • Subject: obnovljivi viri energije | fotonapetostni sistemi | sončne elektrarne | avtonomni sistem sončne elektrarne | renewable resources of energy | photovoltaic systems | solar power plants | autonomous system of the solar power plant

Diplomsko delo opiše in analizira otočno delovanje stanovanjskega objekta za štiričlansko družino z izbiro primerne sončne elektrarne, litij-ionskih baterij in dizelskega agregata (off-grid system). V diplomski nalogi smo na kratko predstavili problematiko delovanja son... View more
Share - Bookmark