Izvedljivost testa stoje na eni nogi na pritiskovni plošči pri dejavnih starejših

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Podvratnik, Jerica;
(2018)
  • Subject: ravnotežje | stoja na eni nogi | senzorična interakcija | stabilometrija | starejši | balance | single-leg stance | sensory interaction | stabilometry | older adults

Uvod: Ravnotežje je potrebno za vzdrževanje stabilnega položaja med gibanjem, pri prehodih v različne položaje in med izvajanjem vsakodnevnih dejavnosti. Med teste za ocenjevanje sistemov ravnotežja spada modificiran test senzorične interakcije. S postopkom stabilometri... View more
Share - Bookmark