Sestava pečenega piščančjega mesa različnih rej

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Korenčan, Nina;
(2017)
  • Publisher: N. Korenčan
  • Subject: piščanci | reja piščancev | intenzivna reja | ekološka reja | reja z dodanim selenom | meso | piščančje meso | toplotna obdelava | pečenje mesa | kemijska sestava | senzorične analize | instrumentalne metode | senzorične lastnosti | chickens | rearing chickens | intensive rearing | organic rearing | rearing with added selenium | meat | chicken meat | heat treatment | roasting meat | chemical composition | sensory analysis | instrumental methods | sensory properties
    • udc: udc:637.54:641.522.4:543.9

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako način reje piščancev (intenzivna (kontrola), ekološka reja (Eko) in z dodanim selenom, vezanim na organske spojine (Se)) vpliva na različne kakovostne parametre presnega mesa in mesa po pečenju, in sicer na masno razmerje me... View more
Share - Bookmark