publication . Master thesis . 2017

Kaznivo dejanje prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva (176. člen KZ-1)

Jeran, Ana;
Open Access Slovenian
  • Published: 30 Mar 2017
  • Country: Slovenia
Abstract
Analiza 176. člena slovenskega kazenskega zakonika je pokazala, kako zapleteno je vprašanje prepovedi soočenja otrok s pornografskim gradivom in kako nujno potrebna je primerna inkriminacija otroške pornografije zaradi vse bolj razširjenega in dostopnega interneta. Gre za najhitreje rastoči internetni trg, zato je za boj proti tovrstnemu kriminalu potrebno sodelovanje na mednarodni ravni, ki se odraža v številnih mednarodnopravno sprejetih aktih, ki obravnavajo to materijo. Glavni cilj inkriminacije otroške pornografije mora biti varstvo otrokovih koristi, zato je bila implementacija inkriminacije posesti v kazenski zakonik primerna poteza slovenskega zakonodaja...
Subjects
free text keywords: Otroška pornografija, posestni delikt, realistične podobe mladoletnih oseb, osebe, ki delujejo mladoletno, prepoved soočenja s pornografskim gradivom, pravica do samoodločbe, duševni in socialni razvoj, child pornography, delict of possession, realistic images of minors, persons who merely seem like minors, prohibition of confrontation with pornographic material, right to self-determination, mental and social development
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue