publication . Master thesis . 2015

Matere z motnjami v duševnem razvoju

Kolarič, Sandra;
Open Access Slovenian
  • Published: 29 Jul 2015
  • Publisher: S. Kolarič
  • Country: Slovenia
Abstract
S pregledom tuje literature in že opravljenih raziskav v tujini smo v teoretičnem delu magistrske naloge zajeli značilnosti mater z motnjami v duševnem razvoju, dejavnike, ki vplivajo na uspešnost opravljanja materinske vloge, ter pravice oseb z motnjami v duševnem razvoju do starševstva, v povezavi z zakonodajo na slovenskem. Navedli smo vzroke za omejevanje reprodukcije pri ženskah z motnjami v duševnem razvoju in problematiko odvzema skrbništva materam z motnjami v duševnem razvoju nad otroci. Vključili smo vire in oblike formalne ter neformalne podpore, ki jo matere z motnjami v duševnem razvoju potrebujejo, oziroma si je želijo, ter njen pomen pri opravljan...
Subjects
free text keywords: podpora, pravice, intellectual disability, udc:616.899:347.63-055.2(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue