Matere z motnjami v duševnem razvoju

Master thesis Slovenian OPEN
Kolarič, Sandra;
(2015)
  • Publisher: S. Kolarič
  • Subject: podpora | pravice | intellectual disability
    • udc: udc:616.899:347.63-055.2(043.2)

S pregledom tuje literature in že opravljenih raziskav v tujini smo v teoretičnem delu magistrske naloge zajeli značilnosti mater z motnjami v duševnem razvoju, dejavnike, ki vplivajo na uspešnost opravljanja materinske vloge, ter pravice oseb z motnjami v duševnem razv... View more
Share - Bookmark