Ocena potresne odpornosti družinske hiše v Grosuplju

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Žitnik, Luka;
(2017)
  • Publisher: L. Žitnik
  • Subject: gradbeništvo | diplomska naloga | UNI | B-GR | potresno inženirstvo | zidana stavba | Evrokod | potresna odpornost | civil engineering | graduation thesis | earthquake engineering | masonry building | Eurocode | seismic resistance
    • udc: udc:624.042.7(497.4)(043.2)

V diplomski nalogi je predstavljena ocena potresne odpornosti zidane hiše v Grosuplju. Potresno analizo smo izvedli z metodo horizontalnih sil na podlagi zahtev, ki jih podajata standarda Evrokod 6 in Evrokod 8. Diploma je razdeljena na teoretični in praktični del. V te... View more
Share - Bookmark