Obravnava vedenja in komunikacije po načelih ABA metode pri dvojčkih z avtističnimi motnjami

Master thesis Slovenian OPEN
Berlot, Barbara (2017)
  • Publisher: B. Berlot
  • Subject: avtistične motnje | aplikativna vedenjska analiza | uporabna vedenjska analiza | otroci z avtističnimi motnjami | autism | behaviour disorder | communication | avtizem | motnje vedenja | komunikacija | 376:616.896(043.2) [udc]

Avtistične motnje sodijo med razvojno nevrološke motnje, ki trajajo celo življenje. Med težave, ki jih imajo osebe z avtističnimi motnjami na različnih področjih funkcioniranja, sodita tudi pojav neustreznih vedenjskih vzorcev in nezmožnost komunikacije z okoljem. Ravno... View more
Share - Bookmark