Premagovanje izzivov življenja z disleksijo od otroštva do odraslosti

Master thesis Slovenian OPEN
Javornik, Pia;
(2017)
  • Publisher: P. Javornik
  • Subject: razvojna obdobja | odraslost | premagovanje primanjkljajev | dyslexia | disleksija | 616.89-008.434.5(043.2) [udc]

V magistrskem delu smo raziskali izzive, s katerimi se srečujejo osebe z disleksijo skozi celoten razvojni potek od otroštva do odraslosti. V teoretičnem delu smo povzeli nekatere definicije ter teoretične razlage disleksije in njeno izražanje skozi različna razvojna ob... View more
Share - Bookmark