Zanesljivost modificiranega testa senzorične interakcije na eni nogi na pritiskovni plošči

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Pavlović, Monika; (2017)
  • Subject: test | senzorična interakcija | stoja na eni nogi | stabilometrija | zanesljivost | sensory interaction | single leg stance | stabilometry | reliability

Uvod: Poleg stoje na obeh nogah je za človeka pomembno uspešno vzdrževanje drže in ravnotežja tudi na eni nogi. Ker pri mirni stoji, projekcija težišča ne miruje, omogočajo meritve različnih spremenljivk gibanja središča pritiska vrednotenje sposobnosti zadrževanja polo... View more
Share - Bookmark