Uporaba e-gradiv pri pouku računalništva v osnovni šoli

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Benedičič, Andrej;
(2015)
  • Publisher: A. Benedičič
  • Subject: e-gradivo
    • udc: udc:004:373.3(043.2)

V zadnjih nekaj letih se je pouk v osnovnih in srednjih šolah pri nas in po svetu močno spremenil, k čemur je pripomogel tudi razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT). Dandanes si pouka brez uporabe IKT pri vseh učnih predmetih skoraj ne more... View more
Share - Bookmark