Sinteza in radiooznačevanje analogov minigastrina, konjugiranih z različnimi bifunkcionalnimi kelatorji

Master thesis Slovenian OPEN
Lapanja, Nevenka;
(2015)
  • Publisher: N. Lapajna
  • Subject: minigastrin | gastrinski receptor | diagnostika tumorjev | bifunkcionalni kelatorji | helocistokinin | radiooznačevanje z 68Ga | sinteza konjugiranih analogov
    • udc: udc:615.849.2+616-073.7(043.3)
Share - Bookmark