publication . Bachelor thesis . 2017

Pravni položaj volonterskih pripravnikov na območju Republike Slovenije

Celec, Tjaša;
Open Access Slovenian
  • Published: 29 Mar 2017
  • Publisher: T. Celec
  • Country: Slovenia
Subjects
free text keywords: delovno pravo, pogodba o zaposlitvi, delovno razmerje, prostovoljstvo, pripravništvo, volonter, diplomske naloge, udc:349.2:005.966.2(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue