Pravni položaj volonterskih pripravnikov na območju Republike Slovenije

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Celec, Tjaša;
(2017)
  • Publisher: T. Celec
  • Subject: delovno pravo | pogodba o zaposlitvi | delovno razmerje | prostovoljstvo | pripravništvo | volonter | diplomske naloge
    • udc: udc:349.2:005.966.2(043.2)
Share - Bookmark