Sistem za testiranje uporabniškega vmesnika vgradnega računalniškega sistema

Master thesis Slovenian OPEN
VAČOVNIK, MARKO;
(2017)
  • Subject: preverjanje uporabniškega vmesnika | Tesseract OCR | HOG deskriptor | povezane komponente | momenti | GUI testing | HOG descriptor | connected components labeling | moments

Grafični uporabniški vmesniki so zelo pomemben del naprav z zaslonom. Testiranje vmesnikov je v okviru razvoja programske opreme nepogrešljivo, kar pa predstavlja velik časovni in finančni vložek. Iz teh razlogov je smiselno kar se le da velik del testiranja avtomatizir... View more
Share - Bookmark