Analiza stanja elektronske izmenjave podatkov med vsemi deležniki pri letni odmeri dohodnine

Master thesis Slovenian OPEN
Komar Novak, Neli;
(2017)
  • Publisher: N. Komar Novak
  • Subject: javna uprava | dohodnina | elektronsko poslovanje | magistrske naloge
    • udc: udc:659.23:004:336.221.11(043.2)
Share - Bookmark