Računovodska analiza izbranega podjetja

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Mahmutagić, Edina;
(2017)
  • Publisher: E. Mahmutagić
  • Subject: računovodstvo | računovodski izkazi | diplomske naloge | 657.3(043.2) [udc]
Share - Bookmark