Optimizacija procesnih parametrov za stabilizacijo in izboljšanje sposobnosti struženja

Master thesis Slovenian OPEN
Mlinar, Andrej;
(2017)
  • Subject: sposobnost procesa | analiza merilnega sistema | statistična kontrola procesa | ovalnost | načrtovanje eksperimentov | optimizacija | process capability | measurement system analyse | statistical process control | roundness | design of experiments | optimization

Magistrska naloga obravnava proizvodni proces izdelka z ozkim tolerančnim območjem. V procesu izdelave se je pojavil problem nestabilnosti obdelovalnega procesa. Pred analizo obdelovalnega procesa smo najprej z metodo analize merilnega sistema preverili merilni proces. ... View more
Share - Bookmark