Primerjava med Microsoft Dynamics CRM in Sugar CRM Community Edition

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Krebelj, Peter;
(2014)
  • Publisher: P. Krebelj
  • Subject: Microsoft Dynamics CRM | Sugar CRM Community Edition | integracija sistema | uvoz podatkov | stranke | računalništvo | računalništvo in informatika | visokošolski strokovni študij | diplomske naloge | system integration | data import | customers | computer science | computer and information science | diploma | 004(043.2) [udc]
Share - Bookmark