publication . Bachelor thesis . 2017

Krmiljenje DC motorja z mikrokrmilnikom ESP32

Pleterski, Jan;
Open Access Slovenian
  • Published: 11 Sep 2017
  • Country: Slovenia
Abstract
Sodobni mikrokrmilniki z integriranimi brezžičnimi komunikacijskimi moduli omogočajo razvoj novih aplikacij interneta stvari (ang. Internet of Things), kjer do komunikacije pride brez neposrednega človeškega posredovanja. Cilj zaključne naloge je preizkusiti mikrokrmilnik ESP32 Thing, še posebej njegove nove zmožnosti brezžične povezave. Mikrokrmilnik je preizkušan s PID krmiljenjem DC motorja s programiranjem v programskih okoljih Arduino in ESP-IDF. Zaključno delo je osredotočeno predvsem na mobilno robotiko, saj je omenjeni mikrokrmilnik zaradi svoje zmogljivosti, povezljivosti in multipleksiranja za ta način krmiljenja zelo primeren. Najprej so predstavljene...
Subjects
free text keywords: mikrokrmilnik, ESP32, PID krmiljenje, programiranje, DC motor, microcontroller, PID control, programming
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue