Oblikovanje internetne prisotnosti v poslovnem sistemu Riko

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Piber, Urška;
(2014)
  • Publisher: U. Piber
  • Subject: Slovenija | lesna industrija | industrijsko podjetje | Riko | poslovanje podjetja | uspešnost poslovanja | elektronsko poslovanje | informatika | Internet | analiza | Slovenia | woodworking industry | industrial enterprises | company performance | business efficiency | electronic commerce | informatics | analysis
    • udc: udc:658
Share - Bookmark