Izdelava in vrednotenje tablet s podaljšanim sproščanjem na osnovi kombinacij karagenanov in HPMC

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Špajzer, Katarina;
(2015)
  • Publisher: K. Špajzer
  • Subject: peroralne farmacevtske oblike | hidrogeli | karagenani | polimeri | izdelava tablet | ogrodne tablete | vrednotenje
    • udc: udc:66.02:615.4
Share - Bookmark