Povezanost stilov humorja z zadovoljstvom v partnerski zvezi

Master thesis Slovenian OPEN
Šmit, Nejc;
(2019)
  • Publisher: N. Šmit
  • Subject: humor | partnerstvo | zadovoljstvo v partnerski zvezi | stili humorja | romantic relationship | relationship satisfaction | humor styles
    • udc: udc:159.942.3:347.62(043.2)

Humor ima veliko vlogo v partnerskih odnosih in je ena bolj iskanih lastnosti, ki jo posamezniki iščejo v svojih partnerjih. Na odnos pa lahko humor vpliva tako koristno, kot tudi škodljivo. Avtorji so opredelili dve skupini humorja, pozitivnega in negativnega. Med pozi... View more
Share - Bookmark