Primernost drevesnih vrst za zasaditev deponije elektrofiltrskega pepela v Trbovljah

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Taškar, Sašo;
(2014)
  • Publisher: S. Taškar
  • Subject: deponije pepela | elekrofiltrski pepel | poskusni nasad | drevesne vrste | pogozdovanje
    • udc: udc:630*11+630*23(497.4)=163.6

Lokacija raziskovalne ploskve je na deponiji elektrofiltrskega pepela Prapretno v Trbovljah, na kateri je bilo zasajenih devet vrst dreves. Namen diplomskega dela je ugotoviti, katera vrsta se bo uspešno prilagodila danim razmeram, ki vladajo na tako degradiranih površi... View more
Share - Bookmark