Izgradnja podatkovnega skladišča v družbi za trgovanje z električno energijo

Bachelor thesis Slovenian OPEN
PINTAR, MATEJ;
(2017)
  • Subject: Podatkovno skladišče | Dimenzijski podatkovni model MOLAP | In-Memory OLAP | Particioniranje tabel | ColumnStore indeks | Trg z električno energijo | Microsoft SQL Server | Data warehouse | Dimensional modeling | MOLAP | Table partitioning | ColumnStore Index | Electricity energy markets

Namen diplomskega dela je predstaviti projekt »Izgradnja podatkovnega skladišča v družbi za trgovanje energije«. Diplomsko delo je razdeljeno na tri sklope. V prvem sklopu so, z namenom boljšega razumevanja tematike v nadaljevanju diplomskega dela, na kratko predst... View more
Share - Bookmark