Korupcija z vidika kazenske zakonodaje

Master thesis Slovenian OPEN
Miškec, Alenka;
(2017)
  • Subject: kazensko pravo | kaznivo dejanje | korupcija | podkupovanje | policija | tožilstvo | sodna praksa | Komisija za preprečevanje korupcije | Kazenski zakonik | criminal law | criminal offence | corruption | bribery | police | prosecution office | case-law | Commission for the Prevention of Corruption | Penal Code

Definiciji korupcije, ki pravi, gre za »zlorabo položaja ali kršitev dolžnega ravnanja za pridobitev koristi zase ali za drugega«, v Kazenskem zakoniku Slovenije ustreza deset kaznivih dejanj. Slovenija ima po mnenju nekaterih dobro urejeno protikorupcijsko zakonodajo, ... View more
Share - Bookmark