publication . Master thesis . 2017

Korupcija z vidika kazenske zakonodaje

Miškec, Alenka;
Open Access Slovenian
  • Published: 21 Dec 2017
Abstract
Definiciji korupcije, ki pravi, gre za »zlorabo položaja ali kršitev dolžnega ravnanja za pridobitev koristi zase ali za drugega«, v Kazenskem zakoniku Slovenije ustreza deset kaznivih dejanj. Slovenija ima po mnenju nekaterih dobro urejeno protikorupcijsko zakonodajo, saj se številne tranzicijske države v svojih nacionalnih ureditvah zgledujejo po našem modelu. Spet drugi pa menijo, da gre za povprečno ureditev in poudarjajo nekatere slabosti. Med njimi bi lahko izpostavili preohlapno definirane znake kaznivih dejanj, nedoslednosti glede razlikovanja med pasivnim in aktivnim podkupovanjem in predvidenih kazni ter zahteva po relativno visoki kvalificirani krivdi...
Subjects
free text keywords: kazensko pravo, kaznivo dejanje, korupcija, podkupovanje, policija, tožilstvo, sodna praksa, Komisija za preprečevanje korupcije, Kazenski zakonik, criminal law, criminal offence, corruption, bribery, police, prosecution office, case-law, Commission for the Prevention of Corruption, Penal Code
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue