publication . Bachelor thesis . 2018

ANALIZA USKLAJEVANJA POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA V IZBRANIH SLOVENSKIH ORGANIZACIJAH

ŠTEFANČIČ, TAMARA;
Open Access Slovenian
  • Published: 19 Mar 2018
Abstract
Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je koncept, ki vključuje ravnovesje med učinkovitim poklicnim in kakovostnim družinskim življenjem. Med pogostimi posledicami neusklajenosti poklicnega in družinskega življenja so večja obremenjenost na delovnem mestu, izgorelost in stres zaposlenih. Za vzpostavitev ravnovesja med enim in drugim morajo sodelovati zaposleni in njihovi partnerji, organizacije in država, ki področje ureja z zakoni, predpisi in drugimi ukrepi. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako poteka usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v slovenskih organizacijah, koliko se poslužujejo ukrepov, ki so navedeni v certifikatu ...
Subjects
free text keywords: zaposleni, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, Certifikat Družini prijazno podjetje, organizacija, employee, work-life balance, certificate “family friendly company”, organization
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue