Vpliv zaznane vrednosti oznamčenih mobilnih aplikacij na stališča o blagovni znamki

Master thesis Slovenian OPEN
Bantan, Maša;
(2015)
  • Publisher: M. Bantan
  • Subject: oznamčene mobilne aplikacije
    • udc: udc:659.1:004(043.3)
Share - Bookmark