publication . Bachelor thesis . 2018 . Embargo end date: 30 May 2021

Presejalni testi za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke.

Bitenc, Marko;
Embargo Slovenian
  • Published: 06 Jun 2018
  • Country: Slovenia
Abstract
Rak debelega črevesa in danke (RDČD) je tretja najpogostejša vrsta raka in hkrati četrti najpogostejši vzrok smrti zaradi rakavega obolenja na svetu. Čeprav je izvajanje presejalnih testov za raka debelega črevesa v polnem zagonu, in se je stopnja preživetja tekom zadnjih tridesetih let dvignila, je zaradi pomanjkljive zaznavnosti velike večine testov v zgodnji fazi odkritih zgolj okrog 40 – 44 % rakov. V kolikor je rak diagnosticiran v zgodnjem stadiju (I in II) je preživetje pacientov občutno višje kot pri detekciji v poznejšem stadiju (III in IV), kar pomeni da je zgodnja detekcija RDČD izjemno pomembna in potrebna. Trenutni presejalni testi (predvsem imunoke...
Subjects
free text keywords: karcinom, rak, rak debelega črevesa in danke, presejalni test, cancer, colorectal cancer, screeening test
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue