Modeliranje iskanja izvora hrane v mehkem modelu za računalniško simulacijo letenja ptic v jati

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Moškon, Miha;
(2015)
  • Publisher: M. Moškon
  • Subject: mehko modeliranje | mehka logika | animat | hranilno polje | hranjenje | jata | računalništvo | univerzitetni študij | diplomske naloge | fuzzy modeling | fuzzy logic | feeding area | feeding flock | 681.5.01:004(043.2) [udc]
Share - Bookmark