publication . Bachelor thesis . 2015

Modeliranje iskanja izvora hrane v mehkem modelu za računalniško simulacijo letenja ptic v jati

Moškon, Miha;
Open Access Slovenian
  • Published: 10 Jul 2015
  • Publisher: M. Moškon
Subjects
free text keywords: mehko modeliranje, mehka logika, animat, hranilno polje, hranjenje, jata, računalništvo, univerzitetni študij, diplomske naloge, fuzzy modeling, fuzzy logic, feeding area, feeding flock, udc:681.5.01:004(043.2)
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue