Delitev dela v Smithovem bogastvu narodov in v zgodnjih delih Marxa in Engelsa

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Kolšek, Anže;
(2018)
  • Publisher: A. Kolšek
  • Subject: delitev dela | kapitalizem | bogastvo | kritika politične ekonomije | diplomska dela
    • udc: udc:316.7
Share - Bookmark